Skriftlig redogörelse brandskydd: Inloggning

Logga in genom att skriva in användarnamn och lösenord.
 
Användarnamn
Lösenord
 
 
 
Information angående behandling av personuppgifter:

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende tillsyn enligt 2 kap 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med tillsynen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000–0752 med adress Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: Behandling av personuppgifter